خدمات

شرکت ترکسان دارای سیستم انحصاری فروش می باشد که در کمتر از 24 ساعت همراه با کادر فروش مجرب اجناس در محل مورد نظر مشتری تحویل داده می شود.