محتوا


  

بخار شوی Newal  با قدر بخار سه بار،  با قدر موتور 2000 وات، دارای پک جداگانه شامل 17 قطعه برای تمیز کردن سطوح مختلف، در رنگ سفید.