ارتباط با معاونت فروش
شماره تماس معاون فروش:

 آقای شکری  09126603353

ایمیل : turksan.iran@gmail.com